Môje dieťa sa sebapoškodzuje

Zistenie, že Vaše dieťa si vedome ubližuje, môže vo Vás pochopiteľne vyvolať zmiešané pocity: hnev, šok, vinu, strach a smútok. NEPANIKÁRTE a PREHNANE NEREAGUJTE – Vaše dieťa nie je samo a vy taktiež nie.

SP je copingový (zvládajúci) mechanizmus, ale nie je samovražedným správaním a nie vždy automaticky znamená, že Vaše dieťa trpí psychickým ochorením. Mladí ľudia väčšinou zápasia so životom doma, so školou, s tlakom a nárokmi, aby uspeli a aby splnili očakávania iných.

Nepredpokladajte, že Vaše dieťa má jednoduchý život len preto, že „vyzerá byť šťastné“ a že mu dáte „všetko“.  

Ako reagovať ?

Vaša prvá reakcia a prvý rozhovor s dieťaťom bude mať naň veľký DOPAD a môže ovplyvniť ako často bude Vaše dieťa s Vami komunikovať a do akej miery bude dôverovať Vašej pomoci.

KAŽDÁ SITUÁCIA je odlišná a spôsob ako sa s ňou popasujete závisí od vzťahu, ktorý máte so svojím dieťaťom, od jeho veku, od dôvodu, ktorý sa skrýva za jeho využívaním SP a od toho, či Vaše dieťa samo vyhľadalo Vašu pomoc, alebo ste na jeho poraňovanie prišli náhodou.

Rady na zváženie:

 • Naštudujte si problematiku SP správania.
 • Nebuďte znechutení alebo nahnevaní. Akákoľvek negativita z Vašej strany zvýši emocionálny stres Vášho dieťaťa a dieťa sa Vám môže odcudziť.
 • Uvedomte si, že to nie je Vaša vina, ale uvedomte si kvalitu vášho vzťahu – dá sa tento vzťah podľa Vášho dieťaťa zlepšiť? Čo môžete pre to urobiť?
 • Dajte svojmu dieťaťu najavo, že ste tu pre neho, ale vedzte, že SP správanie je tajnostkárke správanie a poznanie, že o tomto správaní viete, môže byť pre Vaše dieťa stresujúce – dajte mu čas na vstrebanie danej situácie predtým ako bude môcť o tom s Vami riadne rozprávať.
 • Zamerajte sa skôr na zistenie problému, ktorý sa skrýva za SP Vášho dieťaťa, ako na samotné poškodzovanie.
 • Odpútanie sa od SP je dlhodobý proces, pripravte sa na dlhé obdobie zotavovania sa.
 •  Nežiadajte Vaše dieťa, aby so využívaním SP jednoducho prestalo, alebo aby odstránilo predmety, ktoré pri tom používa – SP je spôsob, na ktorom lipne pri vyrovnávaní sa s prežívaným stresom. V prvom rade je dôležité, aby si osvojilo iný, zdravší a menej škodlivý spôsob zvládania stresu.
 • Ponúknite svojmu dieťaťu sprevádzanie k doktorovi alebo odborníkovi, ale nenúťte ho  a rešpektujte jeho potrebu na súkromie  bez ohľadu na jeho vek.
 • Pokiaľ nemáte podozrenie, že rany Vášho dieťaťa potrebujú zdravotnícke ošetrenie, nežiadajte, aby Vám dieťa ukázalo svoje rany – zahanbí ho to a bude viac tajnostkárske.
 • Pamätajte, že Vaše dieťa je stále rovnakou osobou, ktorú ste predtým poznali a ľúbili – SP správanie je len jeho malou súčasťou .
 • Správajte sa k svojmu dieťaťu ako obyčajne, hlavne ak sú v domácnosti ďalší mladí ľudia, ktorí potrebujú podporu s vyrovnávaním sa so SP svojho súrodenca.
 • Podporujte svoje dieťa, aby hľadalo zdravie a šťastie každý deň (detstvo má byť zábavné).
 • Nezabúdajte sa starať sami o seba – je náročné sa vyrovnať so SP milovanej osoby, nebojte sa pre seba vyhľadať extra podporu počas obdobia pomáhania svojmu dieťaťu.

Kedy vyhľadať zdravotnícku pomoc?

Väčšina škrabancov a rezných rán môže byť ošetrených doma. Svojmu dieťaťu môžete poskytnúť sterilný obväz, antiseptické mydlo a náplasti. Popáleniny si môžu vyžadovať ošetrenie lekárom.

V prípade, že je poranenie vážne, alebo v prípade predávkovania, je nutné vyhľadať zdravotnícku pomoc (155).

Buďte si vedomí toho, že aj napriek tomu, že sebapoškodzovanie nie je samovražedným (suicidálnym) správaním, emocionálny stres, ktorý vedie k seba-poraneniu, môže takisto viesť k myšlienkam na samovraždu.

Ak máte pocit, že Vaše dieťa je v nebezpečenstve, urgentne vyhľadajte odbornú pomoc.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.