Spôsoby SP SPRÁVANIA

SEBAPOŠKODZUJÚCE správanie (SP) patrí do rôznorodej skupiny Seba-deštruktívneho  správania (SD), zahrňujúcou rôzne techniky poškodenia VLASTNÉHO tela od fajčenia, požívania alkoholu cez piercing a tattoo až po dokonané suicidum.  Do oblasti SD správania NEPATRÍ iba zámerné poškodenie vlastného tela, ale taktiež aj automutilácia ako symptóm závažnej psychickej poruchy.

Pre možné spôsoby seba-deštruktívneho správania

KLIK SEM       Spôsoby SD

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Leave a Reply