Prvá Pomoc – Rezné rany

UPOZORNENIE: článok sa zaoberá starostlivosťou o rany a poranenia a preto používa medicínske výrazy, ktoré môžu niektorých ľudí rozrušiť.

StormLight nepodporuje žiadne sebapoškodzujúce správanie, jednoducho akceptujeme že SP je pre niektorých ľudí vyrovnávajúci sa (copingový) mechanizmus, a podporujeme týchto ľudí, aby SP robili čo najbezpečnejším spôsobom a s čo najväčšou kontrolou, aby sa znížili akékoľvek riziká.

Keď pociťuješ potrebu k SP, nájdi si BEZPEČNÉ miesto, kde ťa nikto nevyruší a kde sa cítiš pokojne. Vždy používaj nové žiletky, sterilné predmety, a maj pri sebe k dispozícií „balíček prvej pomoci“.

REZNÉ RANY:

Najpodstatnejšia vec pri poskytnutí prvej pomoci pri rezných ranách je dostať pod kontrolu krvácanie a predísť vzniku možných infekcií. 

Ak stratíš veľké množstvo krvi, môžeš dostať šok. Tento stav je veľmi závažný, pretože tvoje srdce a mozog môžu mať nedostatok krvi, ktorá je pre ich funkciu veľmi potrebná.

Keď ti potreba na porezanie odznie, a môžeš sa zamerať na ošetrenie rán, zameraj sa na nasledujúce body:

  • Zváž vzniknuté poškodenie. Ak ti z rany vystrekuje krv v rytme tvojho srdca, znamená to, že si si poškodil/a tepnu. Krv v tepnách je pod veľmi silným tlakom a je svetlo-červená, pretože obsahuje hemoglobín s kyslíkom. Je nutné aby si okamžite na ranu pritlačil/a, najlepšie sterilnou gázou, čistým uterákom alebo čímkoľvek čo máš po ruke, ak si tu situácia vyžaduje, tak aj prstami tlačiť tepnu priamo v rane. Teraz je najdôležitejšie krvácanie zastaviť.                                                                                                                                                                   Je nutné vyvíjať na ranu tlak nepretržite 3 – 5 minút a treba zvážiť zavolanie záchranky (155).
  • Ak je rana veľká, skús k sebe zatlačiť okraje rany a drž ich spolu pár minút, aby sa predišlo ďalšiemu možnému poškodeniu. V lekárni sú k dispozícií prúžkové náplasti, ktoré držia okraje rany spolu, aby sa lepšie zahojila. (pozri odkaz). Možno by bolo vhodné, aby si si ich dal/a do „balíčka prvej pomoci
  • Krvácanie musí byť pod kontrolou, aby sa predišlo väčšej strate krvi. Ranu si zakry nejakou látkou, najlepšie sterilnou gázou, obväzom atď. a na ranu zatlač. (Nie je vhodné používať papierové vreckovky alebo vatu, pretože čiastočky sa vlepia do rany, čo môže spôsobiť ďalšie ťažkosti, ako napr. infekciu.).
  • Ak krv z rany vyteká alebo steká, vtedy je vzniknuté poranenie miernejšie, ale stále môžu byť poškodené žily, svaly alebo nervy.
  • Ak je spôsobené poranenie na končatine, zdvihni poranenú končatinu nad úroveň srdca, čo zníži prítok krvi do poraneného miesta, zmenší sa množstvo stratenej krvi a umožní to, aby sa krv zrazila a vytvorila sa chrastička.

Ak priamy tlak na ranu nie je možný, napríklad vtedy, ak je v rane nejaký predmet, môžeš použiť nepriamy tlak na ranu tým, že zatlačíš okraje rany k sebe – predmet z rany neodstraňuj, a ihneď zavolaj záchranku (155).

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.