Prvá Pomoc – Predávkovanie/Užitie toxických látok

UPOZORNENIE: článok sa zaoberá starostlivosťou o rany a poranenia a preto používa medicínske výrazy, ktoré môžu niektorých ľudí rozrušiť.

StormLight nepodporuje žiadne sebapoškodzujúce správanie, jednoducho akceptujeme že SP je pre niektorých ľudí vyrovnávajúci sa (copingový) mechanizmus, a podporujeme týchto ľudí, aby SP robili čo najbezpečnejším spôsobom a s čo najväčšou kontrolou, aby sa znížili akékoľvek riziká.

PREDÁVKOVANIE/UŽITIE TOXICKÝCH LÁTOK

Ak si sa predávkoval/a alebo požil/a chemické látky, je nutné IHNEĎ vyhľadať lekársku pomoc. Niekedy môžu byť účinky požitej látky oneskorené, takže aj keď sa v danom momente cítiš v poriadku, nemusíš byť v poriadku.

  • NIKDY SA NESNAŽ VYVOLAŤ ZVRACANIE.
  • Na pohotovosť so sebou zober originálny obal alebo aspoň vzorku z toho, čo si užil/a. 

Nevyhľadanie pomoci môže viesť k dlhodobému nezvratnému poškodeniu alebo k smrti, aj keď to nebolo tvojim pôvodným zámerom, takže je veľmi dôležité aby si danú pomoc vyhľadal/a.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.