Prvá Pomoc – Popáleniny

UPOZORNENIE: článok sa zaoberá starostlivosťou o rany a poranenia a preto používa medicínske výrazy, ktoré môžu niektorých ľudí rozrušiť.

StormLight nepodporuje žiadne sebapoškodzujúce správanie, jednoducho akceptujeme že SP je pre niektorých ľudí vyrovnávajúci sa (copingový) mechanizmus, a podporujeme týchto ľudí, aby SP robili čo najbezpečnejším spôsobom a s čo najväčšou kontrolou, aby sa znížili akékoľvek riziká.

Keď pociťuješ potrebu k SP, nájdi si BEZPEČNÉ miesto, kde ťa nikto nevyruší a kde sa cítiš pokojne. Vždy maj pri sebe k dispozícií „balíček prvej pomoci“.

POPÁLENINY

Ak je tvoja metóda SP pálenie, obáranie sa alebo používanie horúcich objektov, najdôležitejšie je znížiť teplotu poškodeného miesta. Spôsobené poškodenie kožného tkaniva sa môže veľmi rýchlo rozšíriť preto je NUTNÉ hneď dať ranu pod tečúcu studenú vodu aspoň na dobu 10tich minút.

Nedávaj na ranu žiadne krémy, balzamy alebo oleje, IBA ČISTÚ TEČÚCU VODU. Ranu nechytaj rukami, neprepichuj pľuzgiere, prilepené šaty nestrhávaj.

Ak sa v okolí rany nachádza akékoľvek oblečenie, odstráň ho, buď vyzlečením alebo odstrihnutím. Toto platí aj na všetky škrtiace objekty, ako prstene, hodinky, náramky: daj si ich všetky dole. Je to dôležité, pretože ako náhle je kožné tkanivo popálené, alebo poškodené, okolité tkanivo napuchne a taktiež popálené tkanivo môže byť lepkavé a môže sa zachytiť na oblečenie alebo na iné veci.

DÔLEŽITÉ: ak je už k rane niečo prichytené, NESTRHÁVAJ TO, pretože môžeš situáciu oveľa zhoršiť (spôsobiť si viac bolesti, odtrhnúť kožu, zväčšiť ranu apod.).

Koža sa môže tiež spáliť ak je vystavená určitým chemikáliám. Ak je chemikália, ktorú si použil/a tekutá,  vymývaj si ranu s vlažnou vodou najmenej po dobu 30tich minút. Ak je chemikália suchá, tuhá, skôr ako ju vymyješ vlažnou vodou, ju s kefkou odstráň (ale jemne, ranu nedrhni!!).  Nesnaž sa chemikáliu neutralizovať, ak si použil/a kyselinu NESNAŽ sa účinok zvrátiť pridaním zásady.

Všetky popáleniny spôsobené chemikáliami by mali byť konzultované s doktorom, buď zájdi na pohotovosť alebo k svojmu obvodnému lekárovi.

Prvá pomoc:

 •  Prichytený odev nestrhávame, neodstraňujeme ani priškvarené látky. Odstránime tuhú, tesné predmety, prstene, hodiny.
 • Popálenej plochy sa nedotýkame, nezasypávame, neprepichujme pľuzgiere, NEVTIERAME MASTI.
 • Popálenú plochu ponoríme do studenej čistej vody alebo udržiavame pod prúdom vody. Ochladzujeme do zmiernenia bolesti. NECHLADÍME ĽADOM.
 • Ak nie je možné plochu ponoriť, priložíme na ňu čistý kus látky, namočenej do studenej vody, zvlášť je to vhodné pri popáleninách tváre.
 • Popáleniny rozsiahle, popáleniny so strhnutými pľuzgiermi alebo popáleniny III. stupňa neochladzujeme, len prikryjeme alebo zabalíme do čistej tkaniny.
 • Po chladení prekryjeme popáleninu sterilným materiálom, prípadne prežehleným uterákom, plachtou, čistým materiálom, ktorý neuvoľňuje vlákna, v žiadnom prípade nedať náplasť.
 • Zabezpečíme lekárske ošetrenie.

POPÁLENINY KYSELINOU:

Silné kyseliny, najmä dusičná a sírová, leptajú pokožku tak rýchlo, že už v niekoľkých sekundách môže dôjsť k rozsiahlemu poškodeniu pokožky. Kyseliny leptajú preto, že z pokožky odnímajú vodu a koagulujú bielkoviny. Vznikajúca nekróza (odumieranie tkaniva) sa prejavuje ostro-ohraničenými príškvarmi.

Prvá pomoc:

 • Poleptanú pokožku ihneď oplachujeme veľkým množstvom vody.
 • Kyselinou poliaty odev sa musí čo najrýchlejšie odložiť a to ešte pred použitím oplachov a neutralizačných prostriedkov.
 • Ošetrené miesta obviažeme čistou sterilnou gázou.
 • Ihneď vyhľadáme lekársku pomoc.
 • Pri postihnutí očí vyplachujeme ich ihneď veľkým množstvom vody po dobu 15 min.
 • Neutralizáciu nerobíme, lebo pri neutralizácii sa zväčšuje bolesť a my chceme bolesti zabrániť.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.