Kedy vyhľadať zdravotnícku pomoc?

Je veľmi dôležité niekomu povedať o tom,  že si sa vážne poranil/a alebo užil/a veľkú dávku liekov, práškov alebo si požil/a chemické látky.  Je v poriadku mať strach, ale je nevyhnutné vyhľadať odbornú lekársku pomoc, tak rýchlo ako sa len dá.

Tieto situácie vyžadujú lekársku pomoc:

  • Ak rana stále silno krváca aj po tom, čo ste postupovali podľa zásad Prvej Pomoci.
  • Ak je rezná rana hlboká a je vidieť povrchové svaly, tieto sú tmavo červené a vyzerajú ako kus mäsa
  • Ak si stratil/a cit v oblasti poranenia, alebo v širšej oblasti od rany; je možné, že boli poškodené nervy
  • Ak je popálenina na citlivej časti tela (napr. tvár), cez kĺb alebo na dlani – hojací proces vytvára jazvy, ktoré môžu zraziť kožu, čo môže v budúcnosti vyvolať určité pohybové problémy.
  • Ak je popálenina závažná alebo na väčšej časti tela.
  • Ak je popálenina spôsobená chemickými látkami.
  • Ak o niekoľko hodín alebo dní je vidieť, že rana je zapálená; rana môže byť zčervenalá, bolestivá, napuchnutá alebo môže mokvať.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.