Ako povedať ostatným o svojom SP?

Nižšie uvedené body sú len VŠEOBECNÝM návodom, každý prípad je JEDINEČNÝ, každá situácia je INDIVIDUÁLNA a každému vyhovuje niečo iné.

Návrhy ako postupovať:

 • Naplánuj si, komu o svojom SP chceš povedať, urob to, až keď si budeš úplne istý/á.
 • Vybranej osobe o svojom SP povedz, keď budete mať obaja dostatok času pokojne si sadnúť, porozprávať sa a popremýšľať.
 • Dopraj danej osobe čas na reagovanie alebo na premýšľanie, nemusíš rozprávať po celú dobu.
 • Dovoľ danej osobe opýtať sa akúkoľvek (aj keď pre teba hlúpu) otázku.
 • Akceptuj, že táto informácia môže byť pre danú osobu rozrušujúca, zmätočná, nebuď z toho sklamaný/á.
 • Uisti sa, že daná osoba dobre chápe, že si do nej vložil/a veľkú dôveru, tým že si sa jej zdôveril/a. Požiadaj ju, aby o tom s nikým nerozprávala.
 • Daj danej osobe vedieť, že je ti poskytovaná pomoc/zvažuješ vyhľadanie pomoci.
 • Daj danej osobe vedieť, že SP správanie je rozpoznaný syndróm, a že rozumieš tomu, že toto správanie je napojené na tvoje sebavedomie/tvoju psychiku.
 • Vysvetli danej osobe, že ju nežiadaš o to, aby ťa v tomto správaní zastavila, ale že veríš, že ťa dokáže emocionálne podporovať.
 • Vysvetli danej osobe, že tvoje správanie nie je jej chybou, alebo jej zodpovednosťou.
 • Neukazuj danej osobe v prvotnom štádiu svoje zranenia/jazvy, nebolo by to nápomocné pre váš rozhovor.
 • Snaž sa rozhovor udržať  na informatívnej rovine, nie na manipulačnej. Danú osobu informuješ o niečom veľmi podstatnom, nič viac.
 • Neveď rozhovor celú noc. Prvý rozhovor by mal byť krátky, aby si doprial/a sebe aj danej osobe čas na premýšľanie.
 • Nehovor danej osobe detaily o tom, ako a kde „to“ robíš. Dnes preberáte tvoje pocity.
 • Nikdy tento rozhovor nezačínaj, keď sa na dotyčnú osobu hneváš.
 • Nikdy tento rozhovor nezačínaj, keď si rozrušený/á.
 • Nezdieľaj túto informáciu so skupinou, vždy komunikuj s individuálnou (jednou) osobou.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.