Story Teller – mojimi slovami

Keďže pre využívanie sebapoškodzujúceho správania v akejkoľvek forme (rezanie, pálenie, bitie, štípanie, rizikové správanie atď.) existuje mnoho dôvodov, týmto DOTAZNÍKOM by sme chceli zistiť, aké to sú. Každý sme iní, každý máme iné dôvody k tomuto správaniu, či je to pocit kontroly, seba-trestanie, potreba cítiť, aspoň niečo; či uvoľnenie psychického napätia.

Naše združenie STORM LIGHT sa zaoberá problematikou sebapoškodzovania, jeho prevenciou a priblížením tejto problematiky nezainteresovaným osobám, aby vedeli, ako môžu pomôcť svojim blízkym, či iným osobám v prípade potreby.
Našou snahou je dosiahnutie pozitívnejšieho vnímania tejto problematiky, aby ostatní pochopili, že sa nejedná o psychické ochorenie, alebo o niečo nenormálne. Je to len ODLIŠNÝ spôsob vyrovnávania sa s ťažkými životnými situáciami či zložitými emóciami.

Boli by sme radi, keby si sa s nami podelil/a o svoje pocity, o to, čo práve prežívaš, ako vnímaš seba a svoj život. Aké emócie sa u teba spájajú s pocitom ublížiť si.

Získané informácie budú ANONYMNE použité v rámci nášho projektu „Môj príbeh… „, na našej facebookovskej stránke, na našej webovej stránke (www.stormlight.sk), alebo budú použité v rámci pripravovanej publikácie na tému sebapoškodzovania.

Všetky odpovede sú anonymné a nikdy nebudú zverejňované mená, či iné osobné údaje.