Spúšťače úzkosti

Spúšťače symptómov sociálnej fóbie

Nasledujúce situácie sú často stresujúce pre osobu so sociálnou fóbiou

 • Spoznanie nových ľudí
 • Bytie v centre pozornosti
 • Byť sledovaný pri robení niečoho
 • Bežný rozhovor
 • Verejný prednes (rozprávanie na verejnosti
 • Prezentácia na pódiu
 • Pri doberaní alebo kritizovaní inou osobou
 • Rozhovor s „dôležitými“ osobami alebo autoritami
 • Vyvolanie učiteľom na hodine v triede
 • Rande
 • Telefonické rozhovory
 • Používanie verejných toaliet
 • Robenie skúšky
 • Jedenie či pitie na verejnosti
 • Rozprávanie na porade
 • Zúčastňovanie sa rôznych osláv či sociálnych udalostí

 

Copyright © StormLight 2016– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.