Čo je to sociálna úzkosť/sociálna fóbia ?

                                                                                                                                      Sociálna úzkosť, či sociálna fóbia predstavuje prehnaný strach z určitých sociálnych situácií (z medziľudského kontaktu) – predovšetkým takých, ktoré sú neznáme, alebo v ktorých sa daná osoba cíti, že bude sledovaná alebo hodnotená druhými ľuďmi.

 Tieto sociálne situácie môžu byť desivé až do takej miery, že už len samotné pomyslenie na ne spôsobuje úzkosť.

Sociálna fóbia je strach z toho, že budeme skúmaní, súdení, alebo zahanbení na verejnosti. Môžete sa obávať, že ľudia si budú o vás myslieť niečo zlé, alebo že sa nevyrovnáte druhým ľuďom.   A aj napriek tomu, že si uvedomujeme, že strach zo súdenia druhými je prinajmenšom trochu iracionálny a prehnaný, stále sa nemôžeme ubrániť pocitu úzkosti.

Môže sa vám zdať, že nie je nič, čo by ste mohli urobiť aby sa vám tieto symptómy zmiernili, no v skutočnosti, je mnoho možností, ktoré vám môžu pomôcť.  Všetko začína s pochopením samotného problému.

Sociálna fóbia je veľmi často sa vyskytujúcim problémom. Mnoho ľudí trpí týmto strachom. Avšak situácie, ktoré tieto symptómy spúšťajú sa rôznia.

Niektorí ľudia pociťujú úzkosť vo väčšine sociálnych či reprezentatívnych situáciách, stav ktorý sa nazýva všeobecná sociálna fóbia (z ang. Generalized Social Anxiety Disorder). Pre ľudí so sociálnou fóbiou, úzkosť je spojená s konkrétnymi sociálnymi situáciami, ako napríklad rozprávanie sa s cudzím človekom, jedením v reštaurácií alebo s chodením na večierky.

Najbežnejšia zo sociálnych fóbií je strach z rozprávania na verejnosti, či prezentovaním sa pred publikom.

Sociálna fóbia u malých detí

Nie je nič nenormálne na tom, ak sú deti hanblivé.  No deti so sociálnou fóbiou prežívajú extrémny emocionálny stres pri každodenných aktivitách, ako napríklad pri hre s inými deťmi, pri čítaní pred celou triedou, pri rozprávaní s dospelými, pri písaní testov, či pri vystupovaní pred ostatnými. Zvyčajne takéto deti odmietajú chodiť do školy.

 Copyright © StormLight 2016– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.