Znaky a symptómy sociálnej fóbie

Je normálne občas pociťovať úzkosť, či nervozitu pri určitých sociálnych situáciách. Veľa ľudí je čas od času hanblivých či rozpačitých – avšak nezabraňuje im to normálne fungovať v bežnom živote. Sociálna úzkosť či sociálna fóbia, na druhej strane ovplyvňujú bežnú rutinu a spôsobujú obrovský emocionálny stres.

Je napríklad úplne normálne pociťovať nervozitu tesne pred verejným prejavom/vystúpením, či skúškou. No pokiaľ ale niekto trpí sociálnou fóbiou, z verejného prejavu sa strachuje už týždne dopredu, snaží sa tejto situácii nejako vyhnúť, spraviť sa chorým, alebo sa začne počas prejavu nekontrolovateľne triasť a nevie rozprávať.

Emocionálne symptómy sociálnej fóbie / sociálnej úzkosti

 • Prílišné seba-kontrolovanie a úzkosť v každodenných situáciách.
 • Intenzívne strachovanie sa dni, týždne, či mesiace pred blížiacou sa sociálnou udalosťou.
 • Prehnaný strach z toho, že budem sledovaný či súdený ostatnými, predovšetkým ľuďmi, ktorých nepoznám.
 • Strach z toho, že budem konať tak, že sa strápnim či ponížim.
 • Strach z toho, že si ostatný všimnú moju nervozitu.

Fyzické symptómy

 • Červená tvár, červenanie sa
 • Dýchavičnosť
 • Žalúdočná nevoľnosť (motýle v žalúdku)
 • Roztrasenie (tela aj hlasu)
 • Zrýchlený tlkot srdca, pocit úzkosti na hrudníku
 • Potenie sa, návaly tepla
 • Pocit závratu, mdloby

Symptómy prejavujúce sa v správaní

 • Snaha vyhnúť sa sociálnym situáciám tak, že narúšajú každodenné aktivity.
 • Mlčanie a skrývanie sa v úzadí, len aby si nás nikto nevšimol a necítili sme sa trápne.
 • Potreba brávať so sebou kamaráta/kamarátku kamkoľvek ideme.
 • Pitie alkoholu na uvoľnenie nervov pred sociálnou situáciou.

 

 

Copyright © StormLight 2016– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Spúšťače úzkosti

Spúšťače symptómov sociálnej fóbie

Nasledujúce situácie sú často stresujúce pre osobu so sociálnou fóbiou

 • Spoznanie nových ľudí
 • Bytie v centre pozornosti
 • Byť sledovaný pri robení niečoho
 • Bežný rozhovor
 • Verejný prednes (rozprávanie na verejnosti
 • Prezentácia na pódiu
 • Pri doberaní alebo kritizovaní inou osobou
 • Rozhovor s „dôležitými“ osobami alebo autoritami
 • Vyvolanie učiteľom na hodine v triede
 • Rande
 • Telefonické rozhovory
 • Používanie verejných toaliet
 • Robenie skúšky
 • Jedenie či pitie na verejnosti
 • Rozprávanie na porade
 • Zúčastňovanie sa rôznych osláv či sociálnych udalostí

 

Copyright © StormLight 2016– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Čo je to sociálna úzkosť/sociálna fóbia ?

                                                                                                                                      Sociálna úzkosť, či sociálna fóbia predstavuje prehnaný strach z určitých sociálnych situácií (z medziľudského kontaktu) – predovšetkým takých, ktoré sú neznáme, alebo v ktorých sa daná osoba cíti, že bude sledovaná alebo hodnotená druhými ľuďmi.

 Tieto sociálne situácie môžu byť desivé až do takej miery, že už len samotné pomyslenie na ne spôsobuje úzkosť.

Sociálna fóbia je strach z toho, že budeme skúmaní, súdení, alebo zahanbení na verejnosti. Môžete sa obávať, že ľudia si budú o vás myslieť niečo zlé, alebo že sa nevyrovnáte druhým ľuďom.   A aj napriek tomu, že si uvedomujeme, že strach zo súdenia druhými je prinajmenšom trochu iracionálny a prehnaný, stále sa nemôžeme ubrániť pocitu úzkosti.

Môže sa vám zdať, že nie je nič, čo by ste mohli urobiť aby sa vám tieto symptómy zmiernili, no v skutočnosti, je mnoho možností, ktoré vám môžu pomôcť.  Všetko začína s pochopením samotného problému.

Sociálna fóbia je veľmi často sa vyskytujúcim problémom. Mnoho ľudí trpí týmto strachom. Avšak situácie, ktoré tieto symptómy spúšťajú sa rôznia.

Niektorí ľudia pociťujú úzkosť vo väčšine sociálnych či reprezentatívnych situáciách, stav ktorý sa nazýva všeobecná sociálna fóbia (z ang. Generalized Social Anxiety Disorder). Pre ľudí so sociálnou fóbiou, úzkosť je spojená s konkrétnymi sociálnymi situáciami, ako napríklad rozprávanie sa s cudzím človekom, jedením v reštaurácií alebo s chodením na večierky.

Najbežnejšia zo sociálnych fóbií je strach z rozprávania na verejnosti, či prezentovaním sa pred publikom.

Sociálna fóbia u malých detí

Nie je nič nenormálne na tom, ak sú deti hanblivé.  No deti so sociálnou fóbiou prežívajú extrémny emocionálny stres pri každodenných aktivitách, ako napríklad pri hre s inými deťmi, pri čítaní pred celou triedou, pri rozprávaní s dospelými, pri písaní testov, či pri vystupovaní pred ostatnými. Zvyčajne takéto deti odmietajú chodiť do školy.

 Copyright © StormLight 2016– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.