Alternatívy

Ak ťa prepadne pocit „nutkania“ sa poraniť alebo sa cítiš sklesnuto, môžeš skúsiť nasledujúce alternatívy, ktorým cieľom je snaha odpútať pozornosť od týchto pocitov.

Vyjadri svoje pocity                                                                                                        Vypusť to všetko von, daj to na papier, do emailu alebo na svoj blog, facebook, web. Vyjadri presne to čo cítiš, buď úprimný/á, neubíjaj sa, nezhoršuj svoju náladu, buď  neľútostný/á  a úprimný/á, ale nedovoľ aby sa do tvojej mysle vkradli negatívne myšlienky o tvojej vlastnej osobe. Len vyjadri svoje emócie. Nehodnoť sa.

Neskôr, by si mohol/mohla skúsiť vrátiť sa k svojím citovým vyjadreniam a snažiť sa pochopiť ich význam, pridať ďalšie myšlienky, uvedomenia a nápady. Venuj dostatočný čas preskúmaniu podstatných problémov.  Možno ti napadne, ako ich vyriešiť.

Tvor                                                                                                                                 Výtvor nemusí mať vôbec nič spoločné s tvojim SP správaním alebo s tvojimi problémami. Môžeš vytvoriť niečo PEKNÉ, niečo o čo sa zaujímaš (niečo nakresliť, upiecť, ušiť, upliesť, vystrihnúť atď.). Svoj výtvor a ani seba NEHODNOŤ na základe toho nakoľko  „dobrý” je konečný výsledok. Zameraj sa na proces vytvárania, uži si to čo robíš tak ako to robíš.                                                                                                                                Možno to bude soška, maľba, báseň, poviedka, príbeh, web stránka, web ilustrácia, čokoľvek. Mysli na to, ako dlho je tomu, čo si naposledy niečo vytvoril/a, a nechaj sa inšpirovať.

Zavolaj niekomu                                                                                                                      Ak práve nepociťuješ „nutkanie“, ale sa napríklad cítiš sklesnuto, zavolaj niekomu o kom vieš, že sa tvojmu telefonátu poteší. Nepresvedč sa o tom, že daná osoba sa tvojmu telefonátu nepoteší, jednoducho jej na pár minút zavolaj, uisti sa, že rozprávaš toľko dlho ako počúvaš, prejav záujem o to čo práve robí a ako sa jej vodí. Telefonát urob krátkym a priateľským, budeš sa cítiť nabitý energiou a sklesnutosť pominie.

Ak pociťuješ „NUTKANIE, je v tvojom okolí niekto, kto o tvojom poškodzovaní vie a môžeš mu/jej zavolať? Povedal ti niektorý z tvojich kamarátov: „pozri, jednoducho mi zavolaj, keď sa budeš cítiť zle“? Prečo nezavolať tejto osobe? Alebo napíš nám do nášho FÓRA alebo na stormlight.info@gmail.com.

„Chatuj“                                                                                                                        Niekedy je ťažké rozprávať priamo a je jednoduchšie viezť rozhovor „online“. Môžeš „chatovať“ so svojimi kamarátmi cez facebook, icq, chat miestnosťami alebo aj cez našu chatovaciu miestnosť na fb, http://www.facebook.com/#!/groups/stormlight/ alebo cez fórum na našej stránke.

Počúvaj Hudbu                                                                                                                       Sme si istý, že hudbu určite počúvaš, avšak ak pociťuješ „nutkanie“, je dôležité sledovať aký druh hudby si pustíš. Počúvaj niečo s pozitívnym textom a rytmom. Teraz nie je čas na Marilyn Manson, System of a Down alebo Radiohead, akokoľvek sú vynikajúci, ich hudba je melancholická.  Práve teraz potrebuješ pozitivitu.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Môje dieťa sa sebapoškodzuje

Zistenie, že Vaše dieťa si vedome ubližuje, môže vo Vás pochopiteľne vyvolať zmiešané pocity: hnev, šok, vinu, strach a smútok. NEPANIKÁRTE a PREHNANE NEREAGUJTE – Vaše dieťa nie je samo a vy taktiež nie.

SP je copingový (zvládajúci) mechanizmus, ale nie je samovražedným správaním a nie vždy automaticky znamená, že Vaše dieťa trpí psychickým ochorením. Mladí ľudia väčšinou zápasia so životom doma, so školou, s tlakom a nárokmi, aby uspeli a aby splnili očakávania iných.

Nepredpokladajte, že Vaše dieťa má jednoduchý život len preto, že „vyzerá byť šťastné“ a že mu dáte „všetko“.  

Ako reagovať ?

Vaša prvá reakcia a prvý rozhovor s dieťaťom bude mať naň veľký DOPAD a môže ovplyvniť ako často bude Vaše dieťa s Vami komunikovať a do akej miery bude dôverovať Vašej pomoci.

KAŽDÁ SITUÁCIA je odlišná a spôsob ako sa s ňou popasujete závisí od vzťahu, ktorý máte so svojím dieťaťom, od jeho veku, od dôvodu, ktorý sa skrýva za jeho využívaním SP a od toho, či Vaše dieťa samo vyhľadalo Vašu pomoc, alebo ste na jeho poraňovanie prišli náhodou.

Rady na zváženie:

 • Naštudujte si problematiku SP správania.
 • Nebuďte znechutení alebo nahnevaní. Akákoľvek negativita z Vašej strany zvýši emocionálny stres Vášho dieťaťa a dieťa sa Vám môže odcudziť.
 • Uvedomte si, že to nie je Vaša vina, ale uvedomte si kvalitu vášho vzťahu – dá sa tento vzťah podľa Vášho dieťaťa zlepšiť? Čo môžete pre to urobiť?
 • Dajte svojmu dieťaťu najavo, že ste tu pre neho, ale vedzte, že SP správanie je tajnostkárke správanie a poznanie, že o tomto správaní viete, môže byť pre Vaše dieťa stresujúce – dajte mu čas na vstrebanie danej situácie predtým ako bude môcť o tom s Vami riadne rozprávať.
 • Zamerajte sa skôr na zistenie problému, ktorý sa skrýva za SP Vášho dieťaťa, ako na samotné poškodzovanie.
 • Odpútanie sa od SP je dlhodobý proces, pripravte sa na dlhé obdobie zotavovania sa.
 •  Nežiadajte Vaše dieťa, aby so využívaním SP jednoducho prestalo, alebo aby odstránilo predmety, ktoré pri tom používa – SP je spôsob, na ktorom lipne pri vyrovnávaní sa s prežívaným stresom. V prvom rade je dôležité, aby si osvojilo iný, zdravší a menej škodlivý spôsob zvládania stresu.
 • Ponúknite svojmu dieťaťu sprevádzanie k doktorovi alebo odborníkovi, ale nenúťte ho  a rešpektujte jeho potrebu na súkromie  bez ohľadu na jeho vek.
 • Pokiaľ nemáte podozrenie, že rany Vášho dieťaťa potrebujú zdravotnícke ošetrenie, nežiadajte, aby Vám dieťa ukázalo svoje rany – zahanbí ho to a bude viac tajnostkárske.
 • Pamätajte, že Vaše dieťa je stále rovnakou osobou, ktorú ste predtým poznali a ľúbili – SP správanie je len jeho malou súčasťou .
 • Správajte sa k svojmu dieťaťu ako obyčajne, hlavne ak sú v domácnosti ďalší mladí ľudia, ktorí potrebujú podporu s vyrovnávaním sa so SP svojho súrodenca.
 • Podporujte svoje dieťa, aby hľadalo zdravie a šťastie každý deň (detstvo má byť zábavné).
 • Nezabúdajte sa starať sami o seba – je náročné sa vyrovnať so SP milovanej osoby, nebojte sa pre seba vyhľadať extra podporu počas obdobia pomáhania svojmu dieťaťu.

Kedy vyhľadať zdravotnícku pomoc?

Väčšina škrabancov a rezných rán môže byť ošetrených doma. Svojmu dieťaťu môžete poskytnúť sterilný obväz, antiseptické mydlo a náplasti. Popáleniny si môžu vyžadovať ošetrenie lekárom.

V prípade, že je poranenie vážne, alebo v prípade predávkovania, je nutné vyhľadať zdravotnícku pomoc (155).

Buďte si vedomí toho, že aj napriek tomu, že sebapoškodzovanie nie je samovražedným (suicidálnym) správaním, emocionálny stres, ktorý vedie k seba-poraneniu, môže takisto viesť k myšlienkam na samovraždu.

Ak máte pocit, že Vaše dieťa je v nebezpečenstve, urgentne vyhľadajte odbornú pomoc.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Ako pomôcť kamarátom?

Zistenie, že tvoj kamarát/ kamarátka  si vedome ubližuje, môže byť zarážajúce. Ak ti o tom povie sám/a, môže sa stať, že nebudeš vedieť ako reagovať, čo mu/jej na to povedať.  Taktiež, ak máš podozrenie, že jeden z tvojich kamarátov si ubližuje,  môžeš si byť neistí  tým, či mu/jej o tom povedať alebo nie.

Najdôležitejšie zo všetkého je NEPANIKÁRIŤ A PREHNANE NEREAGOVAŤ– tvoj kamarát/tvoja kamarátka nie je sám/a a ty taktiež nie.

SP správanie je copingový (zvládajúci) mechanizmus, a nie je samovražedným správaním a vo väčšine tvoj kamarát/tvoja kamarátka nie je vo vážnom riziku.

Ako reagovať ?

Tvoja prvá reakcia bude mať veľký DOPAD na tvojho kamaráta/kamarátku, a môže do budúcnosti ovplyvniť vaše priateľstvo a vašu komunikáciu.

Maj na mysli, že SP správanie je copingový (zvládajúci) mechanizmus, a že ak si tvoj kamarát/tvoja kamarátka ubližuje, je to preto, lebo prežíva emocionálny stres, napätie.                                                                                                                                

Vyhni sa zvýšeniu tohto stresu zvážením nasledujúcich bodov:

 • Naštuduj si problematiku SP.
 • Nebuď negatívny a neobviňuj svojho kamaráta/kamarátku zo snahy upútať na seba pozornosť, alebo že je „Emo“ – SP správanie je copingový mechanizmus a tvoj kamarát/kamarátka možno len potrebuje byť vypočutý/vypočutá.
 • Daj svojmu kamarátovi/kamarátke najavo, že tu pre neho/ňu si, ale nenúť ich o tom rozprávať ak sami nechcú.
 • Neklebeť alebo nerozširuj informácie o danom probléme, ak ťa o to tvoj kamarát/kamarátka nepožiada.
 • Skôr sa zameraj na zistenie problému, ktorý sa skrýva za SP tvojho kamaráta/kamarátky, ako na samotné ubližovanie – nežiadaj, aby ti ukázali rany alebo aby s tebou zdieľali metódy SP, ktoré používajú.
 •  Nehovor im, aby prestali – SP správanie je spôsob, ktorým sa vyrovnávajú s prežívaným stresom. V prvom rade je dôležité, aby si osvojili iný, zdravší a menej škodlivý spôsob vyrovnávania sa.
 • Poznaj svoje limity a podpor svojho kamaráta/kamarátku, aby vyhľadali pomoc učiteľa alebo rodiča, ale v žiadnom prípade ho/ju nenúť.
 • Správaj sa k svojmu kamarátovi/kamarátke rovnako, stále sú rovnakou osobou a SP z nich nerobí nenormálnych alebo bláznov.
 • Podporuj svojho kamaráta/kamarátku, aby hľadali zdravie a šťastie každý deň,  a robte spolu veľa zábavných vecí, tak ako predtým.
 • Nezabúdaj sa starať sám/a o seba – je náročné sa vyrovnať so SP osoby, na ktorej ti záleží, neboj sa pre seba vyhľadať podporu navyše.

Kedy o tom povedať ?

SP je spôsob vyrovnávania sa s emocionálnym stresom, napätím a NIE JE samovražedným správaním.  Avšak, rovnaké problémy, ktoré vedú k emocionálnemu napätiu, môžu viesť k myšlienkam na samovraždu.

Ak tvoj kamarát/kamarátka niekedy spomenie samovraždu, ber to vážne a informuj o tom učiteľa alebo rodiča, aj keď ťa kamarát požiada aby si tak nerobil. Navrhni, že o tom môžete niekomu povedať spoločne.

 

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.