V čo veríme

StormLight sa stotožňuje s NÁZOROM, že sebapoškodzujúce správanie je zvládajúci (copingový) mechanizmus vyrovnávania sa s ťažkými životnými udalosťami, s nátlakom každodenných alebo minulých situácií. Tento mechanizmus umožňuje jedincovi adekvátne FUNGOVAŤ a VYROVNAŤ SA s vonkajším NÁTLAKOM a s vnútornou, mentálnou BOLESŤOU, ktorú prežíva.

ZASTÁVAME  názor, že sebapoškodzujúce správanie v akejkoľvek FORME je ZRIEDKAVO prejavom správania vyžadujúceho si pozornosť, alebo prejavom túžby umrieť, prípadne NEÚSPEŠNÉHO pokusu o samovraždu.

Sebapoškodzujúce správanie NIE JE prejavom slabosti alebo nedostatočnosti. Je to spôsob, ako PREŽIŤ.