Čo robíme

Sebapoškodzujúce správanie je, či už pravidelnou alebo nepravidelnou SÚČASŤOU života niektorých z nás, či už vo FORME priamej alebo nepriamej. Mnohí z nás, poznajú NIEKOHO kto sa sebapoškodzuje, či už náš kamarát/ka, priateľ/ka, náš súrodenec, naše dieťa, manžel/ka, kolega/gyňa apod., alebo majú s týmto správaním VLASTNÚ skúsenosť.

Máme pocit, že na Slovensku sa SP SPRÁVANIU nevenuje dostatočná pozornosť a práve táto skutočnosť bola podnetom na vytvorenie našej webovej stránky, na ktorej sa práve nachádzate 🙂 .

Na stránke nájdete vyčerpávajúce informácie o sebapoškodzujúcom správaní, jeho definície, druhy, spôsoby, dôvody, formy pomoci a svojpomoci. Ak by vám na stránke CHÝBALI nejaké informácie, alebo by ste sa chceli na niečo OPÝTAŤ, prosím, neváhajte nás kontaktovať na stormlight.info@gmail.com.