Kto sme

StormLight je web-stránka pre ľudí, ktorí hľadajú INFORMÁCIE, PODPORU a PORADENSTVO v rámci problematiky sebapoškodzujúceho správania, alebo iba hľadajú priateľov s podobnými skúsenosťami, názormi na svet, životným štýlom.

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá ZVYŠUJE povedomie o SEBAPOŠKODZUJÚCOM správaní  a publikuje informačné letáky ZÍSKANÉ od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.