Prečo StormLight?

Názov StormLight je zložený z dvoch slov, obe slová, BÚRKA aj SVETLO charakterizujú životné obdobia, každého z nás. Storm – Búrka, je symbolom toho, že každá búrka, akokoľvek je silná, temná a ničivá, raz pominie a prinesie nám niečo nové. Light – Svetlo, symbolizuje svetlo v našom živote, ktoré nám ukazuje náš SMER.

Tieto dve slová spája germánska runa Sowiló, ktora predstavuje slnko, energiusilu.

V čo veríme

StormLight sa stotožňuje s NÁZOROM, že sebapoškodzujúce správanie je zvládajúci (copingový) mechanizmus vyrovnávania sa s ťažkými životnými udalosťami, s nátlakom každodenných alebo minulých situácií. Tento mechanizmus umožňuje jedincovi adekvátne FUNGOVAŤ a VYROVNAŤ SA s vonkajším NÁTLAKOM a s vnútornou, mentálnou BOLESŤOU, ktorú prežíva.

ZASTÁVAME  názor, že sebapoškodzujúce správanie v akejkoľvek FORME je ZRIEDKAVO prejavom správania vyžadujúceho si pozornosť, alebo prejavom túžby umrieť, prípadne NEÚSPEŠNÉHO pokusu o samovraždu.

Sebapoškodzujúce správanie NIE JE prejavom slabosti alebo nedostatočnosti. Je to spôsob, ako PREŽIŤ.

Čo robíme

Sebapoškodzujúce správanie je, či už pravidelnou alebo nepravidelnou SÚČASŤOU života niektorých z nás, či už vo FORME priamej alebo nepriamej. Mnohí z nás, poznajú NIEKOHO kto sa sebapoškodzuje, či už náš kamarát/ka, priateľ/ka, náš súrodenec, naše dieťa, manžel/ka, kolega/gyňa apod., alebo majú s týmto správaním VLASTNÚ skúsenosť.

Máme pocit, že na Slovensku sa SP SPRÁVANIU nevenuje dostatočná pozornosť a práve táto skutočnosť bola podnetom na vytvorenie našej webovej stránky, na ktorej sa práve nachádzate 🙂 .

Na stránke nájdete vyčerpávajúce informácie o sebapoškodzujúcom správaní, jeho definície, druhy, spôsoby, dôvody, formy pomoci a svojpomoci. Ak by vám na stránke CHÝBALI nejaké informácie, alebo by ste sa chceli na niečo OPÝTAŤ, prosím, neváhajte nás kontaktovať na stormlight.info@gmail.com.

 

Kto sme

StormLight je web-stránka pre ľudí, ktorí hľadajú INFORMÁCIE, PODPORU a PORADENSTVO v rámci problematiky sebapoškodzujúceho správania, alebo iba hľadajú priateľov s podobnými skúsenosťami, názormi na svet, životným štýlom.

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá ZVYŠUJE povedomie o SEBAPOŠKODZUJÚCOM správaní  a publikuje informačné letáky ZÍSKANÉ od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.