Mýtus č.5 – Sebapoškodzovanie je psychickým ochorením

NIE, NIE JE. Sebapoškodzovanie je správanie, ktoré môže naznačovať mentálny alebo emocionálny distres (prežívanie emočného stresu, silného napätia, bolesti, smútku apod.). Nie je to psychologická/psychiatrická diagnóza.

V niektorých prípadoch, môže byť sebapoškkodzovanie syndrómom pre vážnejšie psychické ochorenie, ako napríklad hraničná porucha osobnosti (z ang. Borderline Personality Disorder) , alebo poruchy príjmu potravy (z ang. eating disorder) atď.

 

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.