Mýtus č. 4 – Sebapoškodzovanie je pokusom o SAMOVRAŽDU

Pre väčšinu ľudí, ktorí využívajú sebapoškodzovanie, je sebapoškodzovanie COPINGOVOU stratégiou (spôsob vyrovnávania sa so stresovou situáciou), spôsobom ako sa dostať cez emocionálny stres a dokázať prežiť ďalší deň. Pre týchto ľudí, je sebapoškodzovanie vlastne spôsob, ako OSTAŤ NA ŽIVE – ako sa vyrovnať so životom, a so sebou samým do takej miery, aby vedeli fungovať a dosiahnuť to, čo dosiahnuť potrebujú.

Sebapoškodzovanie väčšinou slúži na UVOĽNENIE NAPÄTIA, potvrdením vlastného bytia, prípadne potrestania sa za niečo. NIE JE to snaha o samovraždu.  

Sebapoškodzovanie NEVEDIE k SAMOVRAŽDE. K samovražde vedie ZÚFALSTVO, a niektorí ľudia, ktorí sú ZÚFALÍ, trpia DEPRESIOU, prekonali TRAUMU a majú pocit, že chcú UMRIEŤ, sa taktiež sebapoškodzujú.

Nemali by sme súdiť, to čo je na povrchu. Veľa ľudí prechádza denne okolo nás, a svoje zúfalstvo, žiaľ a smútok ukrývajú POD MASKOU. Nesúďte viditeľné rany a jazvy, ale otvorte sa človeku, ktorý to potrebuje, a POSKYTNITE mu emocionálnu PODPORUOPORU, ktorú potrebuje najviac zo všetkého.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.