Mýtus č. 3 – Sebapoškodzovanie je MANIPULÁCIOU

Keď sa človek ocitne v situácií, kedy sa cíti bezradne, plný strachu, bez podpory, nepochopený, neocenený, bez akejkoľvek kontroly nad vlastným životom, je schopný urobiť čokoľvek, aby sa s práve prežívanou situáciou vyrovnal, aby získal aspoň kúsok kontroly nad vlastným životom.

Ak sa nám zdá, že človek, ktorý má nad nami kontrolu (rodič, najlepší kamarát, partner, poručník, opatrovník, sociálny pracovník) ovláda a úplne kontroluje náš život, alebo nám berie aj to málo, čo nás robí šťastnými, môžeme sa cítiť menejcenní, že za nič nestojíme.

Niektorí jedinci, ktorí využívajú sebapoškodzovanie, v ZÚFALSTVE tvrdia, že “Ty môžeš za to, že som sa poranil “. Avšak, tieto slová naozaj znamenajú: „Neviem sa vyrovnať s tým, ako sa správaš, neviem ako reagovať, cítim sa bezmocne, a želám si, aby si pochopil/a, ako veľmi trpím. Jediné, čo mi ostalo, je sebapoškodzovanie, to je všetko, čo mám.

Niektorí jedinci, ktorí využívajú sebapoškodzovanie, zo STRACHU a z ÚZKOSTI povedia, „ Ak neprestaneš, tak sa poraním. Táto vyhrážka, znamená to isté, ako tá predchádzajúca, je to snaha o požiadanie o pomoc, keď už nie sú žiadne slová na vyjadrenie, toho, čo práve prežívajú.

Niektorí jedinci, využívajúci sebapoškodzovanie, pravdepodobne, hovoria tieto veci bez rozmýšľania – keď sú nahnevaní, smutní, alebo stratení vo svojich emóciách – ako spôsob, ako vyhrať hádku, a ako povedať rodičom alebo partnerovi, aby si dali pohov. V prípade, že rodičia, alebo partner (atď.) budú na tieto vyhrážky reagovať, dotyčný jedince sa naučí, že tieto vyhrážky sa dajú použiť na manipuláciu s ostatnými.

STORMLIGHT navrhuje, že vyhrážky k vlastnému poškodeniu (porezanie, popálenie apod.) by mali byť ignorované, POKIAĽ je danému jedincovi ihneď ponúknutá podpora a priestor na vyrozprávanie sa. Netreba sa znervózňovať, zvyšovať hlas, stačí sa OPÝTAŤ:„Čo sa deje?“, „Ako sa cítiš?“, sadnúť si, a porozprávať sa. Ak v danom momente čas nemáte, treba sa si to vysvetliť, napr. „Prepáč, teraz musím ísť do práce, ale o hodinu som naspäť, a môžeme to prebrať.“ Daný sľub treba dodržať! Pre vás to možno nie je dôležité, ale pre osobu, ktorej ste to sľúbili, je to veľmi PODSTATNÉ.

STORMLIGHT tvrdí, že nikto by nemal preberať zodpovednosť, a ani vinu, za konanie niekoho iného, ale taktiež je potrebné, spoločne hľadať a nájsť spôsoby, ako milovanej osobe pomôcť.

Spomenuli sme možnosť, že sepapoškodzovanie môže byť využité ako spôsob manipulácie, avšak, NIE JE správne predpokladať, že sebapoškodzovanie je IBA O zavádzaní a MANIPULÁCIÍ inými ľuďmi.

Sebapoškodzovanie je veľmi závažná vec, a väčšina ľudí, ktorí takéto správanie využíva, ho utajuje a skrýva – jednoducho preto, že sa obávajú, že budú označení za manipulujúcich, alebo, že chcú iba upútať pozornosť.

Je POTREBNÉ rozpoznať „bezradnú“ manipuláciu, ktorú jedinec využíva vtedy, keď už daný jedinec nevie, čo má robiť. Je dôležité, takúto manipuláciu odsunúť bokom, a dokázať vidieť človeka v psychickom strese, ktorý sa za ňou skrýva.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.