Mýtus č.5 – Sebapoškodzovanie je psychickým ochorením

NIE, NIE JE. Sebapoškodzovanie je správanie, ktoré môže naznačovať mentálny alebo emocionálny distres (prežívanie emočného stresu, silného napätia, bolesti, smútku apod.). Nie je to psychologická/psychiatrická diagnóza.

V niektorých prípadoch, môže byť sebapoškkodzovanie syndrómom pre vážnejšie psychické ochorenie, ako napríklad hraničná porucha osobnosti (z ang. Borderline Personality Disorder) , alebo poruchy príjmu potravy (z ang. eating disorder) atď.

 

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

 

Mýtus č. 4 – Sebapoškodzovanie je pokusom o SAMOVRAŽDU

Pre väčšinu ľudí, ktorí využívajú sebapoškodzovanie, je sebapoškodzovanie COPINGOVOU stratégiou (spôsob vyrovnávania sa so stresovou situáciou), spôsobom ako sa dostať cez emocionálny stres a dokázať prežiť ďalší deň. Pre týchto ľudí, je sebapoškodzovanie vlastne spôsob, ako OSTAŤ NA ŽIVE – ako sa vyrovnať so životom, a so sebou samým do takej miery, aby vedeli fungovať a dosiahnuť to, čo dosiahnuť potrebujú.

Sebapoškodzovanie väčšinou slúži na UVOĽNENIE NAPÄTIA, potvrdením vlastného bytia, prípadne potrestania sa za niečo. NIE JE to snaha o samovraždu.  

Sebapoškodzovanie NEVEDIE k SAMOVRAŽDE. K samovražde vedie ZÚFALSTVO, a niektorí ľudia, ktorí sú ZÚFALÍ, trpia DEPRESIOU, prekonali TRAUMU a majú pocit, že chcú UMRIEŤ, sa taktiež sebapoškodzujú.

Nemali by sme súdiť, to čo je na povrchu. Veľa ľudí prechádza denne okolo nás, a svoje zúfalstvo, žiaľ a smútok ukrývajú POD MASKOU. Nesúďte viditeľné rany a jazvy, ale otvorte sa človeku, ktorý to potrebuje, a POSKYTNITE mu emocionálnu PODPORUOPORU, ktorú potrebuje najviac zo všetkého.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Mýtus č. 3 – Sebapoškodzovanie je MANIPULÁCIOU

Keď sa človek ocitne v situácií, kedy sa cíti bezradne, plný strachu, bez podpory, nepochopený, neocenený, bez akejkoľvek kontroly nad vlastným životom, je schopný urobiť čokoľvek, aby sa s práve prežívanou situáciou vyrovnal, aby získal aspoň kúsok kontroly nad vlastným životom.

Ak sa nám zdá, že človek, ktorý má nad nami kontrolu (rodič, najlepší kamarát, partner, poručník, opatrovník, sociálny pracovník) ovláda a úplne kontroluje náš život, alebo nám berie aj to málo, čo nás robí šťastnými, môžeme sa cítiť menejcenní, že za nič nestojíme.

Niektorí jedinci, ktorí využívajú sebapoškodzovanie, v ZÚFALSTVE tvrdia, že “Ty môžeš za to, že som sa poranil “. Avšak, tieto slová naozaj znamenajú: „Neviem sa vyrovnať s tým, ako sa správaš, neviem ako reagovať, cítim sa bezmocne, a želám si, aby si pochopil/a, ako veľmi trpím. Jediné, čo mi ostalo, je sebapoškodzovanie, to je všetko, čo mám.

Niektorí jedinci, ktorí využívajú sebapoškodzovanie, zo STRACHU a z ÚZKOSTI povedia, „ Ak neprestaneš, tak sa poraním. Táto vyhrážka, znamená to isté, ako tá predchádzajúca, je to snaha o požiadanie o pomoc, keď už nie sú žiadne slová na vyjadrenie, toho, čo práve prežívajú.

Niektorí jedinci, využívajúci sebapoškodzovanie, pravdepodobne, hovoria tieto veci bez rozmýšľania – keď sú nahnevaní, smutní, alebo stratení vo svojich emóciách – ako spôsob, ako vyhrať hádku, a ako povedať rodičom alebo partnerovi, aby si dali pohov. V prípade, že rodičia, alebo partner (atď.) budú na tieto vyhrážky reagovať, dotyčný jedince sa naučí, že tieto vyhrážky sa dajú použiť na manipuláciu s ostatnými.

STORMLIGHT navrhuje, že vyhrážky k vlastnému poškodeniu (porezanie, popálenie apod.) by mali byť ignorované, POKIAĽ je danému jedincovi ihneď ponúknutá podpora a priestor na vyrozprávanie sa. Netreba sa znervózňovať, zvyšovať hlas, stačí sa OPÝTAŤ:„Čo sa deje?“, „Ako sa cítiš?“, sadnúť si, a porozprávať sa. Ak v danom momente čas nemáte, treba sa si to vysvetliť, napr. „Prepáč, teraz musím ísť do práce, ale o hodinu som naspäť, a môžeme to prebrať.“ Daný sľub treba dodržať! Pre vás to možno nie je dôležité, ale pre osobu, ktorej ste to sľúbili, je to veľmi PODSTATNÉ.

STORMLIGHT tvrdí, že nikto by nemal preberať zodpovednosť, a ani vinu, za konanie niekoho iného, ale taktiež je potrebné, spoločne hľadať a nájsť spôsoby, ako milovanej osobe pomôcť.

Spomenuli sme možnosť, že sepapoškodzovanie môže byť využité ako spôsob manipulácie, avšak, NIE JE správne predpokladať, že sebapoškodzovanie je IBA O zavádzaní a MANIPULÁCIÍ inými ľuďmi.

Sebapoškodzovanie je veľmi závažná vec, a väčšina ľudí, ktorí takéto správanie využíva, ho utajuje a skrýva – jednoducho preto, že sa obávajú, že budú označení za manipulujúcich, alebo, že chcú iba upútať pozornosť.

Je POTREBNÉ rozpoznať „bezradnú“ manipuláciu, ktorú jedinec využíva vtedy, keď už daný jedinec nevie, čo má robiť. Je dôležité, takúto manipuláciu odsunúť bokom, a dokázať vidieť človeka v psychickom strese, ktorý sa za ňou skrýva.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Mýtus č. 2 – Sebapoškodzovanie je iba snaha o pútanie pozornosti

Väčšina ľudí, využívajúca  sebapoškodzujúce správanie, sa za svoje správanie HANBÍ a pociťuje VINU. Tí, s gurážou vyhľadať pomoc a podporu, mohli svoje správanie mesiace, dokonca aj roky tajiť,  než našli osobu, ktorej mohli veriť a zdôveriť sa jej.

Tento mýtus môže byť podporovaný fotografiami a obrázkami rán a jaziev nachádzajúcich sa na internete. V živote každého jedinca príde čas, kedy musí prijať svoje staré jazvy a pohnúť sa so svojím životom ďalej. Čo znamená, že fotografie jaziev a ich ukazovanie bude stále prítomné.  V mnohých prípadoch nejde o predvádzanie sa, alebo hľadanie pozornosti, je to jednoducho spôsob, akým si jednotlivec  dokazuje svoj prežívaný stres a keďže žijeme internetom, podobné fotografie sú zdieľané na internetových blogoch či profiloch na sociálnych sieťach.

Niektorí ľudia hľadajú podporu, ale nevedia ako o sebapoškodzovaní hovoriť. Niektorí svoje jazvy priateľom ukážu, alebo im pošlú ich fotku, ako spôsob ŽIADOSTI O POMOC. Týmto gestom hovoria „Potrebujem pomoc“ zatiaľ čo ich ústa hovoria „Som v poriadku, toto je v poriadku, nesmieš mi hovoriť čo mám robiť“.

Sebaporanenie samozrejme môže byť žiadosťou o POZORNOSŤ – pozornosť, akú každý kto je zlomený životom potrebuje a ktorú si zaslúži.  Sebaporanenie taktiež môže byť formou vnútornej komunikácie, kedy je poranenie poslom správy „Táto situácia nie je dobrá a momentálne som na tom fakt zle“, tak ako formou vonkajšej komunikácie, kedy jedinec vysiela ostatným správu „Život je pekne zložitý a ja sa s ním vyrovnávam najlepšie ako viem, ale je to ťažké“.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Mýtus č. 1 – Sebapoškodzujú sa iba tínedžeri, keď dospejú, vyrastú z toho.

Ľudia, ktorí využívajú techniky sebapoškodzovania NIE SÚ nedospelí. Potrebujú sa vyrovnať s väčším množstvom emócií, ktoré sú schopní spracovať.  Ľudia rôzneho veku sa môžu obrátiť na toto správanie po rôznej prežitej traume, počas stresu, na zvládnutie emocionálneho alebo mentálneho stresu.

Kľúčovým atribútom sebapoškodzovania je nízke SEBAVEDOMIE jedinca. Ľudia rôzneho veku môžu mať pochybnosti o vlastnej hodnote, o svojom význame.

Životná skúsenosť môže jednotlivcovi napomôcť spoznať nové spôsoby vyrovnávania sa s určitými situáciami, ale STARNUTIE samo o sebe nie je znakom zrelosti (vyzretosti). Jednotlivec sa musí naučiť alternatívnym spôsobom ako sa vyrovnať s ťažkými životnými situáciami, a to vyžaduje ČAS, ENERGIU a hlavne PODPORU – ktorú nie každý má.

Techniky sebapoškodzovania môžu začať využívať jedinci v AKOMKOĽVEK veku a naďalej ich používať ako hlavný spôsob zvládania ťažkých emócií. Niektorí dospelí, sa mohli poraniť už v mladosti a v časoch emocionálneho stresu v neskoršom živote sa znova k tomuto správaniu vrátiť. Iní sa môžu vzhľadom na životné udalosti, ktoré pre nich vytvárajú nekontrolovateľné, ťažké emócie, na sebapoškodzovanie obrátiť po prvý krát.

 

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.