Info Letáky

Nižšie nájdete naše INFO letáky v PDF formáte aj v zmenšenom vreckovom formáte pre tlač.

StormLight propaguje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu, ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek SP činnosti. 

 

NÁZOV

 LETÁK

 FORMÁT A5

Ako o tom hovoriť KLIK  X
Pravidlo 15-tich minút KLIK  KLIK
Pravidlo “Všetko, až na…” KLIK  KLIK
Alternatívy KLIK
 KLIK
Prvá pomoc pri rezných ranách KLIK  KLIK
Ako pomôcť kamarátom KLIK  X
Ako pomôcť ďeťom KLIK  X

 

StormLight nepodporuje žiadne sebapoškodzujúce správanie, jednoducho akceptujeme že SP je pre niektorých ľudí vyrovnávajúci sa (copingový) mechanizmus, a podporujeme týchto ľudí, aby SP robili čo najbezpečnejším spôsobom a s čo najväčšou kontrolou, aby sa znížili akékoľvek riziká.

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.