Znaky SP správania

Sebapoškodzovanie je TAJNOSTKÁRSKE správanie, NIE JE pokusom o získanie pozornosti, preto je zložité ho identifikovať.  Osoba, ktorá sa poškodzuje, sa bude snažiť UKRYŤ svoje poranenia. Avšak existujú prejavy/znaky tohto správania, ktoré sa dajú na jedincovi, ktorý využíva SP pozorovať. Znakov môže byť prítomných MNOHO alebo nemusia byť vôbec ŽIADNE. Samozrejme platí, že prítomnosť niektorého zo znakov, automaticky neznamená, že sa daná osoba sebapoškodzuje.

Je dôležité poznamenať, že aj napriek tomu, že väčšina ľudí, ktorí využíva SP je emocionálne utiahnutých, NIE všetci spadajú do týchto kritérií. Medzi jednotlivcami, ktorí majú sklon k tomuto správaniu, je početné množstvo jedincov, ktorí vedú úplne FUNKČNÝ život a sú ZAPOJENÍ do svojho sociálneho okolia.

Jednotlivé PREJAVY, ktoré sa dajú spozorovať: 

  KLIK SEM      Pozorovateľné prejavy

Jedinou ISTOU cestou, ako vedieť, že sa JEDNÁ o SP správanie, je ak vám o tom dotyčná OSOBA povie sama. Ak máte o niekoho OBAVY, skúste sa ich opýtať, ako sa CÍTIA a dajte im najavo, že tu pre nich ste, ak sa budú chcieť POROZPRÁVAŤ.

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.