Čo spadá pod Seba-Deštruktívne Správanie

SEBA-DEŠTRUKTÍVNE správanie (SD) je rôznorodou skupinou, zahrňujúcou rôzne techniky poškodenia VLASTNÉHO tela od fajčenia, požívania alkoholu cez piercing a tattoo až po dokonané suicidum.  Do oblasti SD správania nepatrí iba zámerné poškodenie vlastného tela, ale taktiež aj automutilácia ako symptóm závažnej psychickej poruchy.

Základné rozdelenie SD správania

KLIK SEM   →    Seba-deštruktívne správanie

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.