Spôsoby SP SPRÁVANIA

SEBAPOŠKODZUJÚCE správanie (SP) patrí do rôznorodej skupiny Seba-deštruktívneho  správania (SD), zahrňujúcou rôzne techniky poškodenia VLASTNÉHO tela od fajčenia, požívania alkoholu cez piercing a tattoo až po dokonané suicidum.  Do oblasti SD správania NEPATRÍ iba zámerné poškodenie vlastného tela, ale taktiež aj automutilácia ako symptóm závažnej psychickej poruchy.

Pre možné spôsoby seba-deštruktívneho správania

KLIK SEM       Spôsoby SD

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Spôsoby Seba-deštruktívneho Správania

Možné spôsoby seba-deštruktívneho správania, (SD) (zoradené alfabeticky). Modrou sú zvýraznené prejavy zámerného SEBAPOŠKODZOVANIA

 • Búchanie hlavou o stenu (môže byť súčasťou vážnejšej psychiatrickej poruchy)
 • Seba-otrávenie (jedy, saponáty, tabletky atď.)
 • Drhnutie kože (obsesívne drhnutie rúk až do mäsa, drhnutie oceľovou drôtenkou).
 • Seba-škrtenie (môže byť súčasťou inej poruchy)
 • Externé rizikové správanie(nepozorné riadenie vozidla, náhodný sex, nepoužívanie bezpečnostného pásu v aute)
 • Seba-zanedbávanie
 • Skok z výškovej budovy alebo z mostu
 • Fajčenie
 • Spôsobovanie si modrín, podliatin
 • Hladovanie (mentálna anorexia)
 • Strhávanie si kože a nechtov, vytrhávanie si vlasov a mihalníc
 • Hryzenie, okusovanie si prstov a nechtov
 • Samovražda (suícidum)
 • Lámanie si kostí
 • Škrabanie sa až do krvi
 • Nutkavé (obsesívne) čistenie alebo umývanie tela (až do krvi)
 • Telesné seba-bitie
 • Odrezanie si časti tela (automutilácia), napr. ucha, prstu, ruky atď.
 • Telo-modifikujúce techniky (piercing, tetovanie, branding/vypalovanie, skarifikácia, suspension/vešanie sa na kovové háky za kožu, kozmetická chirurgia)
 • Obarovanie sa (kúpeľ alebo sprcha vriacou vodou) 
 • Účasť na vysoko rizikových športoch
 • Pálenie kože
 • Zabraňovanie hojivému procesu, zaceleniu rany. „Rýpanie“ sa v rane
 • Pokus o utopenie
 • Zavádzanie ihiel pod kožu alebo do žíl
 • Prebodávanie kože (kružidlom, ihlami, špendlíkom atď.)
 • Zavádzanie ostrých predmetov do telesných otvorov
 • Prehĺtanie cudzích predmetov alebo toxických tekutín.
 • Zámerné rezanie kože, vyrezávanie, vyškrabávanie symbolov, nápisov do kože
 • Prejedanie sa (bulímia)
 • Zneužívanie alkoholu
 • Prepracovanie sa, workoholizmus
 • Zneužívanie liekov a drog, nesprávne používanie liekov
 • Príliš fyzického cvičenia/málo telesného pohybu
 • Zotrvávanie v násilnom partnerskom vzťahu

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.