Predmety používané pri SP

Pri SP sú používané RÔZNE predmety. Každý jedinec, ktorý využíva SP má svoj vlastný individuálny spôsob.

Predmety, najčastejšie používané pri SP správaní sú:

 • Žiletka
 • Nože
 • Ostré črepy skla
 • Ihly
 • Nožnice
 • Zapálená cigareta
 • Zapaľovač
 • Nechty na rukách
 • Vriaca voda
 • Kladivo
 • Žehlička
 • Spínacie špendlíky
 • Baseballová pálka
 • Variaca platnička

ĎALŠIE predmety/nástroje používané pri SP správaní:

Rezanie: kľúče, prstene, šraubovák, skalpel,  plechovka, pílky, dláto,  papierové spinky, zips, orezávač na papier,  strúhadlo na ceruzky,  manikúrový set, zlomené CD, plastikové nože,  káble, oceľ, čokoľvek ostré.

Pálenie a oparovanie: horiace sviečky, horúci vosk, fakľa, žehlička vlasov, horiace zápalky, zohriaty kov,  vriaca horúca sprcha,  horúci radiátor, horúce plechy na pečenie, kyselina a iné priemyselné chemikálie.

Udieranie, škrabanie a hryzenie: duté steny, udieranie päsťami  alebo hlavou do stien až do omodrenia, hádzanie sa o steny,  udieranie sa vlastnými päsťami, hádzanie sa o dvere,  privieranie si vlastných rúk alebo iných častí tela do  dverí, udieranie sa rukami do hlavy,  udieranie sa s činkami, skalami, tehlami, betónovými kusmi, hryzenie svojho tela, šmirgľovanie vlastnej pokožky.

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.  

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.