Časti tela využívané k SP správaniu

Každý jedinec je individuálny a jedinečný. Každý jedinec si vyvinie svoj vlastný spôsob akým využívať SP, na akých miestach, akými predmetmi, v akom prostredí a pri akej situácií.

Tieto miesta na tele sú k SP najviac využívané (zoradené sú podľa najviac používaného miesta):

 • Predlaktie
 • Paže
 • Dlane a prsty
 • Zápästia
 • Stehná
 • Tvár/čelo
 • Predkolenie
 • Brucho
 • Hruď/Hrudník
 • Ramená
 • Krk/hrdlo

 

 • Chodidlá/prsty na nohách
 • Členok
 • Boky
 • Skalp a vlasy
 • Vagína/močový mechúr
 • Kolená
 • Chrbát
 • Konečník
 • Zadok
 • Penis
 • Pery
 • Zadná časť hlavy

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

 

Znaky SP správania

Sebapoškodzovanie je TAJNOSTKÁRSKE správanie, NIE JE pokusom o získanie pozornosti, preto je zložité ho identifikovať.  Osoba, ktorá sa poškodzuje, sa bude snažiť UKRYŤ svoje poranenia. Avšak existujú prejavy/znaky tohto správania, ktoré sa dajú na jedincovi, ktorý využíva SP pozorovať. Znakov môže byť prítomných MNOHO alebo nemusia byť vôbec ŽIADNE. Samozrejme platí, že prítomnosť niektorého zo znakov, automaticky neznamená, že sa daná osoba sebapoškodzuje.

Je dôležité poznamenať, že aj napriek tomu, že väčšina ľudí, ktorí využíva SP je emocionálne utiahnutých, NIE všetci spadajú do týchto kritérií. Medzi jednotlivcami, ktorí majú sklon k tomuto správaniu, je početné množstvo jedincov, ktorí vedú úplne FUNKČNÝ život a sú ZAPOJENÍ do svojho sociálneho okolia.

Jednotlivé PREJAVY, ktoré sa dajú spozorovať: 

  KLIK SEM      Pozorovateľné prejavy

Jedinou ISTOU cestou, ako vedieť, že sa JEDNÁ o SP správanie, je ak vám o tom dotyčná OSOBA povie sama. Ak máte o niekoho OBAVY, skúste sa ich opýtať, ako sa CÍTIA a dajte im najavo, že tu pre nich ste, ak sa budú chcieť POROZPRÁVAŤ.

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Predmety používané pri SP

Pri SP sú používané RÔZNE predmety. Každý jedinec, ktorý využíva SP má svoj vlastný individuálny spôsob.

Predmety, najčastejšie používané pri SP správaní sú:

 • Žiletka
 • Nože
 • Ostré črepy skla
 • Ihly
 • Nožnice
 • Zapálená cigareta
 • Zapaľovač
 • Nechty na rukách
 • Vriaca voda
 • Kladivo
 • Žehlička
 • Spínacie špendlíky
 • Baseballová pálka
 • Variaca platnička

ĎALŠIE predmety/nástroje používané pri SP správaní:

Rezanie: kľúče, prstene, šraubovák, skalpel,  plechovka, pílky, dláto,  papierové spinky, zips, orezávač na papier,  strúhadlo na ceruzky,  manikúrový set, zlomené CD, plastikové nože,  káble, oceľ, čokoľvek ostré.

Pálenie a oparovanie: horiace sviečky, horúci vosk, fakľa, žehlička vlasov, horiace zápalky, zohriaty kov,  vriaca horúca sprcha,  horúci radiátor, horúce plechy na pečenie, kyselina a iné priemyselné chemikálie.

Udieranie, škrabanie a hryzenie: duté steny, udieranie päsťami  alebo hlavou do stien až do omodrenia, hádzanie sa o steny,  udieranie sa vlastnými päsťami, hádzanie sa o dvere,  privieranie si vlastných rúk alebo iných častí tela do  dverí, udieranie sa rukami do hlavy,  udieranie sa s činkami, skalami, tehlami, betónovými kusmi, hryzenie svojho tela, šmirgľovanie vlastnej pokožky.

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.  

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Priame a Nepriame SP správanie

PRIAME sebapoškodzujúce správanie, je ZÁMERNÉ správanie, ktorého výsledkom je OKAMŽITÉ poškodenie telesného tkaniva. Hlavné DRUHY priameho SP správania sú samovražedné (suicidálne) správanie, závažné a ľahšie sebaporaňovanie. Tieto formy správania majú RÔZNU mieru závažnosti a buď sú jednorazové alebo sa opakujú častejšie.

NEPRIAME sebapoškodzujúce správanie je správanie, ktorého poškodzujúci dopad sa prejaví NESKÔR a NIE je zámerné. Medzi toto správanie SPADÁ zneužívanie drog, alkoholu, poruchy príjmu potravy a vystavovanie sa situačnému, fyzickému alebo sexuálnemu riziku.

Na rozdiel od PRIAMEHO SP správania (kedy si jedinec uvedomuje svoj zámer ublížiť si), jedinci, ktorí sa poškodzujú NEPRIAMO, popierajú sebadeštrukčný zámer,  („len sa chcú dostať alkoholom mimo realitu“, „sú príliš tuční, preto nejedia“ apod.).

Pre rozdelenie PRIAMEHO a NEPRIAMEHO sebapoškodzovania:

KLIK SEM  →   Priame-Nepriame

Jednotlivé druhy PRIAMEHO a NEPRIAMEHO SP správania sa vo väčšine objavujú v KOMBINÁCIÍ.  Napríklad seba-zraňovanie sa objavuje so samovražedným správaním, alebo v kombinácií s nepriamym SP správaním (napr. seba rezanie a porucha príjmu potravy, užívanie drog) a taktiež v kombinácií s rizikovými situáciami.

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.


Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Spôsoby SP SPRÁVANIA

SEBAPOŠKODZUJÚCE správanie (SP) patrí do rôznorodej skupiny Seba-deštruktívneho  správania (SD), zahrňujúcou rôzne techniky poškodenia VLASTNÉHO tela od fajčenia, požívania alkoholu cez piercing a tattoo až po dokonané suicidum.  Do oblasti SD správania NEPATRÍ iba zámerné poškodenie vlastného tela, ale taktiež aj automutilácia ako symptóm závažnej psychickej poruchy.

Pre možné spôsoby seba-deštruktívneho správania

KLIK SEM       Spôsoby SD

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Spôsoby Seba-deštruktívneho Správania

Možné spôsoby seba-deštruktívneho správania, (SD) (zoradené alfabeticky). Modrou sú zvýraznené prejavy zámerného SEBAPOŠKODZOVANIA

 • Búchanie hlavou o stenu (môže byť súčasťou vážnejšej psychiatrickej poruchy)
 • Seba-otrávenie (jedy, saponáty, tabletky atď.)
 • Drhnutie kože (obsesívne drhnutie rúk až do mäsa, drhnutie oceľovou drôtenkou).
 • Seba-škrtenie (môže byť súčasťou inej poruchy)
 • Externé rizikové správanie(nepozorné riadenie vozidla, náhodný sex, nepoužívanie bezpečnostného pásu v aute)
 • Seba-zanedbávanie
 • Skok z výškovej budovy alebo z mostu
 • Fajčenie
 • Spôsobovanie si modrín, podliatin
 • Hladovanie (mentálna anorexia)
 • Strhávanie si kože a nechtov, vytrhávanie si vlasov a mihalníc
 • Hryzenie, okusovanie si prstov a nechtov
 • Samovražda (suícidum)
 • Lámanie si kostí
 • Škrabanie sa až do krvi
 • Nutkavé (obsesívne) čistenie alebo umývanie tela (až do krvi)
 • Telesné seba-bitie
 • Odrezanie si časti tela (automutilácia), napr. ucha, prstu, ruky atď.
 • Telo-modifikujúce techniky (piercing, tetovanie, branding/vypalovanie, skarifikácia, suspension/vešanie sa na kovové háky za kožu, kozmetická chirurgia)
 • Obarovanie sa (kúpeľ alebo sprcha vriacou vodou) 
 • Účasť na vysoko rizikových športoch
 • Pálenie kože
 • Zabraňovanie hojivému procesu, zaceleniu rany. „Rýpanie“ sa v rane
 • Pokus o utopenie
 • Zavádzanie ihiel pod kožu alebo do žíl
 • Prebodávanie kože (kružidlom, ihlami, špendlíkom atď.)
 • Zavádzanie ostrých predmetov do telesných otvorov
 • Prehĺtanie cudzích predmetov alebo toxických tekutín.
 • Zámerné rezanie kože, vyrezávanie, vyškrabávanie symbolov, nápisov do kože
 • Prejedanie sa (bulímia)
 • Zneužívanie alkoholu
 • Prepracovanie sa, workoholizmus
 • Zneužívanie liekov a drog, nesprávne používanie liekov
 • Príliš fyzického cvičenia/málo telesného pohybu
 • Zotrvávanie v násilnom partnerskom vzťahu

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.

Čo spadá pod Seba-Deštruktívne Správanie

SEBA-DEŠTRUKTÍVNE správanie (SD) je rôznorodou skupinou, zahrňujúcou rôzne techniky poškodenia VLASTNÉHO tela od fajčenia, požívania alkoholu cez piercing a tattoo až po dokonané suicidum.  Do oblasti SD správania nepatrí iba zámerné poškodenie vlastného tela, ale taktiež aj automutilácia ako symptóm závažnej psychickej poruchy.

Základné rozdelenie SD správania

KLIK SEM   →    Seba-deštruktívne správanie

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.