Význam zámerného SP

Primárne je SP vyrovnávajúca sa (copingová) stratégia a stratégia prežitia. SP umožňuje jedincovi naďalej FUNGOVAŤ, keď sa cíti  mentálne ohrozený.                                                                                                                                                          Taktiež, toto správanie SLÚŽI ako efektívna stratégia prevencie samovraždy.

Anglická psychologička Jan Sutton uvádza model „ôsmich C“, (model funkcií  a významu) zámerného SP, (in orig. „The eight Cs of self-Injury“).

Tento model zahŕňa nasledovné funkcie:

 • Coping and crisis interventioncopingová stratégia a krízová intervencia
 • Calming and comfortingukľudnenie a utešenie
 • Controlkontrola
 • Cleansingočistenie
 • Confirmation of existencepotvrdenie vlastnej existencie
 • Creating comfortable numbnessnavodenie utešujúceho pocitu otupenosti
 • Chastisementsebatrestanie
 • Communicationkomunikácia

Podľa Sutton (2007) SP,

 • je prejavom prežívania akútneho psychologického DISTRESU,
 •  je copingový mechanizmus. Mení psychickú bolesť na fyzické poranenie s ktorým sa ľudia dokážu lahšie vyrovnať,
 • je poistnou zmluvou k bezpečnému prežitiu, skôr ako akt ukončenia života,
 • obyčajne NIE JE vykonávané so suicidálnym (samovražedným), sexuálnym alebo dekoratívnym zámerom,
 • je odkazované na nadbytok príčin, ktoré spôsobujú zmätenie,
 • môže byť impulzívne (spontánne) alebo kompulzívne (nutkavé) – niekedy sa prelínajú,
 • má tendenciu vytvárať návykový vzorec,
 • pre niektorých ľudí zahŕňa rôzne rituály (príprava k poškodeniu, navodenie “správnej atmosféry”),
 • symetria a určitý vzorec pri sebapoškodzovaní, je pre niektorých jedincov, ktorí sa sebapoškodzujú dôležitý,
 • poranenia zo sebapoškodzovania sú ZRIEDKAVO život ohrozujúce,
 • vždy existujú dôvody, prečo sa ľudia sebapoškodzujú, aj keď dôvod nemusí byť ihneď zreteľný,
 • je symptomatický problém. Uzdravenie si vyžaduje hlbšie hľadanie za viditeľnými zraneniami a liečenie neviditeľných vnútorných rán.
 •                                                                                                ZANECHANIE SP SPRÁVANIA NIE JE JEDNODUCHÝ PROCES.

 

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.