Motivácia k SP

Zámerné SP je veľmi INDIVIDUÁLNY a INTÍMNY problém, každý jedinec má iné dôvody, prečo zvolil toto správanie.

Motivácia k SP je veľmi individuálna a líši sa od jedinca k jedincovi. Niekedy k tomuto SPRÁVANIU je len jeden dôvod, inokedy SP spĺňa niekoľko funkcií súčasne.

Zoznam motivácie a funkcií zámerného SP:

KLIK SEM         Motivacie

                     →     Funkcie

Jednotlivé motivácie a funkcie sa líšia od jedinca k jedincovi. Uviedli sme najčastejšie motivácie a funkcie, samozrejme môžu byť aj iné.

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

Copyright © StormLight 2022– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.