Čo je sebapoškodzovanie?

 Zámerné sebapoškodzujúce správanie (SP) ako pojem, pochádza z anglického výrazu:  „Self-Harming behaviour“ alebo “Deliberate self-harm”. 

Zámerné sebapoškodzujúce správanie NIE JE oficiálne definované ako PSYCHICKÁ PORUCHA alebo syndróm, preto existuje množstvo RÔZNYCH definícií a názvov, ktoré sú postavené na rôznych faktoroch tohto správania.

  „Zámerné sebapoškodzovanie je akési nutkanie (impulz) spôsobiť si fyzické poranenie na vlastnom tele, motivované potrebou vyrovnať sa s neúnosným psychologickým tlakom, alebo znovuzískanie emocionálnej rovnováhy. Akt sebapoškodenia je zvyčajne vykonaný bez samovražedného, sexuálneho alebo dekoratívneho zámeru.“

TETOVANIE, PIERCING a iné DEKORATÍVNE TECHNIKY (skarifikácia, cutting, branding, play piercing)  NIE považované za sebapoškodzujúce správanie, pokiaľ nie sú vytvorené za účelom poškodenia/poranenia tela.

Termíny, ktoré sa najčastejšie používajú v zmysle sebapoškodzujúceho správania :

„Self-harming behavior“, „Self-injorious behavior“, „Self-harm“, „Self-injury“, „Self-mutilation“, „Self-mutilation behavior“, „Self-destructive behaviour“, „Deliberate self-harm“, „Self-wounding“, „Self-cutting“, „Parasuicide“, „Attempted suicide“, „Suicide“, „Suicidal behaviour“.

Seba-deštruktívne správanie, zahŕňa všetky spôsoby správania, ktorými sa jedinec poškodzuje s priamym i nepriamym úmyslom a s rôznou mierou závažnosti. Nezahŕňa poškodenie spôsobené nehodou.“

Pre ROZDELENIE seba-deštruktívneho správania (Self Destructive Behaviour):

KLIK SEM     Seba-deštruktívne správanie

Pod termín seba-deštruktívne správanie  Self-destructive behaviour spadá:

  •  „automutilácia“ („Automutilation“, „Self-mutilation“),
  •  „nepriame sebapoškodzovanie a rizikové správanie („Self-harm“, „Risk-taking“),
  •  zámerné sebapoškodzovanie („Deliberate self-harm“, „Self-harm“),                          –  „sebatrávanie/predávkovanie“ („Self-poisoning“/„Overdosing“)                                 –  „sebazraňovanie“ („Self-injury“),
  • „suicidálne (samovražedné) konanie“ („Suicide“, „Parasuicide“, „Attempted suicide“).

 

StormLight je dobrovoľnícka organizácia,  ktorá zvyšuje povedomie o sebapoškodzujúcom správaní  a publikuje informačné letáky získané od a pre používateľov stránky ako sprievodcu , ale neposkytuje žiadne rady ani smerové pokyny k akejkoľvek sebapoškodzujúcej činnosti.

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.