Charakteristika jedinca

Presná CHARAKTERISTIKA jedinca, ktorý využíva SP neexistuje. Každý človek je JEDINEČNOU a ORIGINÁLNOU osobnosťou.

Avšak je pravdepodobné, že JEDINEC, ktorý využíva SP, často:

 •       trpí chronickou úzkosťou,
 •       vníma sa ako neschopný zvládať záťaž,
 •       nemá sa rád, znehodnocuje svoju osobnosť,
 •       je veľmi citlivý na odmietnutie,
 •       máva chronický pocit hnevu, obvykle sám na seba,
 •       má sklon potláčať zlosť,
 •       máva intenzívne agresívne pocity, ktoré výrazne odsudzuje a často potláča              alebo  ich obracia dovnútra
 •       býva impulzívnejší a máva oslabenú schopnosť kontroly impulzov,
 •       máva sklon jednať v súlade so svojou momentálnou náladou (je impulzívny),
 •       má sklon neplánovať do budúcnosti,
 •       býva depresívny a máva samovražedné/sebadeštruktívne sklony,
 •       nemá prítomný flexibilný repertoár schopností na zvládanie záťaže,
 •       býva presvedčený o tom, že nemá kontrolu nad tým, ako zvláda svoj život,
 •       má sklon k vyhýbavosti,
 •       cíti sa slabý, bezmocný.

Dá sa predpokladať, že JEDINEC, ktorý využíva SP:

 •       je často skľúčený a smutný,
 •       zvyčajne má problém s vyjadrením vlastných emócií,
 •       má tendenciu k negatívnym odozvám na všetky podnety z okolia,
 •       často si myslí, že mu nikto nedokáže venovať dostatok pozornosti, pokiaľ sa           neprejavuje dostatočne deštruktívnym spôsobom,
 •       vidí sám seba ako neobyčajne krehkú bytosť,
 •       má pocit, že ho okolie nechápe,
 •       jeho myslenie je charakteristické prístupom „všetko alebo nič“ a absolútne             neprijíma čiastočné uspokojenie,
 •       je často rýchlo a jednoducho sklamaný, hlavne vo vzťahoch s ostatnými,
 •       bežne jedná odmietavo a impulzívne.

Súhrn predpokladateľných charakteristických rysov jedinca, ktorý využíva SP:

KLIK SEM    Charakteristické znaky

 

Aj keď spozorujete prítomnosť aspoň jedného zo spomenutých prejavov, neznamená to automaticky, že sa daná osoba sebapoškodzuje.


Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.