Ako pomôcť kamarátom?

Zistenie, že tvoj kamarát/ kamarátka  si vedome ubližuje, môže byť zarážajúce. Ak ti o tom povie sám/a, môže sa stať, že nebudeš vedieť ako reagovať, čo mu/jej na to povedať.  Taktiež, ak máš podozrenie, že jeden z tvojich kamarátov si ubližuje,  môžeš si byť neistí  tým, či mu/jej o tom povedať alebo nie.

Najdôležitejšie zo všetkého je NEPANIKÁRIŤ A PREHNANE NEREAGOVAŤ– tvoj kamarát/tvoja kamarátka nie je sám/a a ty taktiež nie.

SP správanie je copingový (zvládajúci) mechanizmus, a nie je samovražedným správaním a vo väčšine tvoj kamarát/tvoja kamarátka nie je vo vážnom riziku.

Ako reagovať ?

Tvoja prvá reakcia bude mať veľký DOPAD na tvojho kamaráta/kamarátku, a môže do budúcnosti ovplyvniť vaše priateľstvo a vašu komunikáciu.

Maj na mysli, že SP správanie je copingový (zvládajúci) mechanizmus, a že ak si tvoj kamarát/tvoja kamarátka ubližuje, je to preto, lebo prežíva emocionálny stres, napätie.                                                                                                                                

Vyhni sa zvýšeniu tohto stresu zvážením nasledujúcich bodov:

  • Naštuduj si problematiku SP.
  • Nebuď negatívny a neobviňuj svojho kamaráta/kamarátku zo snahy upútať na seba pozornosť, alebo že je „Emo“ – SP správanie je copingový mechanizmus a tvoj kamarát/kamarátka možno len potrebuje byť vypočutý/vypočutá.
  • Daj svojmu kamarátovi/kamarátke najavo, že tu pre neho/ňu si, ale nenúť ich o tom rozprávať ak sami nechcú.
  • Neklebeť alebo nerozširuj informácie o danom probléme, ak ťa o to tvoj kamarát/kamarátka nepožiada.
  • Skôr sa zameraj na zistenie problému, ktorý sa skrýva za SP tvojho kamaráta/kamarátky, ako na samotné ubližovanie – nežiadaj, aby ti ukázali rany alebo aby s tebou zdieľali metódy SP, ktoré používajú.
  •  Nehovor im, aby prestali – SP správanie je spôsob, ktorým sa vyrovnávajú s prežívaným stresom. V prvom rade je dôležité, aby si osvojili iný, zdravší a menej škodlivý spôsob vyrovnávania sa.
  • Poznaj svoje limity a podpor svojho kamaráta/kamarátku, aby vyhľadali pomoc učiteľa alebo rodiča, ale v žiadnom prípade ho/ju nenúť.
  • Správaj sa k svojmu kamarátovi/kamarátke rovnako, stále sú rovnakou osobou a SP z nich nerobí nenormálnych alebo bláznov.
  • Podporuj svojho kamaráta/kamarátku, aby hľadali zdravie a šťastie každý deň,  a robte spolu veľa zábavných vecí, tak ako predtým.
  • Nezabúdaj sa starať sám/a o seba – je náročné sa vyrovnať so SP osoby, na ktorej ti záleží, neboj sa pre seba vyhľadať podporu navyše.

Kedy o tom povedať ?

SP je spôsob vyrovnávania sa s emocionálnym stresom, napätím a NIE JE samovražedným správaním.  Avšak, rovnaké problémy, ktoré vedú k emocionálnemu napätiu, môžu viesť k myšlienkam na samovraždu.

Ak tvoj kamarát/kamarátka niekedy spomenie samovraždu, ber to vážne a informuj o tom učiteľa alebo rodiča, aj keď ťa kamarát požiada aby si tak nerobil. Navrhni, že o tom môžete niekomu povedať spoločne.

 

 

Copyright © StormLight 2011– www.stormlight.com. Informácie nie je možné využívať pre oficiálne účely bez písomného súhlasu združenia Stormlight.